„Kto czyta, nie błądzi” - projekt edukacyjny dla uczniów klas I.

 

              Projekt jest częścią większego przedsięwzięcia, na które udało się naszej szkole pozyskać 15 000 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na zakup książek do biblioteki szkolnej. Dokonywane zakupy są konsultowane z uczniami i nauczycielami języka polskiego. Chcemy pozyskać książki, które przyciągną uczniów do biblioteki, będą zgodne z ich zainteresowaniami.

            Projekt edukacyjny dla uczniów klas I obejmuje następujące działania.

 

  1. Uczniowie poszczególnych klas zostają podzieleni na 3osobowe grypy , w których przygotowują w formie plakatu (A3) reklamę książki godnej polecenia rówieśnikom. Reklamę podpisaną ołówkiem  na odwrocie - imię, nazwisko, klasa należy oddać do 18. 11. 2016. W klasie mogą być maksymalnie dwa plakaty reklamujące tę samą książkę.

Plakaty będą prezentowane społeczności uczniowskiej. Dokona ona  wyboru najciekawszego, którego twórcy otrzymają nagrody rzeczowe.

            Książki zaproponowane przez uczniów zostaną zakupione do biblioteki szkolnej.

  1. Uczniowie każdej klasy I czytają wybraną książkę ( zakupioną do biblioteki szkolnej) i wykonują polecenia związane z tą książką.
  2. Klasa układa i wykonuje piosenkę streszczającą książkę ( wszyscy uczniowie muszą być zaangażowani w prezentację piosenki ).
  3. Uczniowie z każdej klasy przygotowują krzyżówkę z treści książki ( minimum 10 haseł). Krzyżówki te w II półroczu będą  podane do rozwiązania uczniom starszych klas .
  4. Prezentacja 5 bohaterów  ( przebranie, charakteryzacja, komentarz do prezentowanej postaci).

Projekt zostanie zakończony w I połowie grudnia podczas wspólnej prezentacji.